BEWINDVOERING

Beschermingsbewind

Wat is beschermingsbewind?
Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) niet meer in staat zijn om zelfstandig hun financiële belangen te behartigen door problematische schulden, verkwisting of lichamelijke en/of geestelijke problemen.

Beschermingsbewind is een beschermingsmaatregel, zoals de naam al zegt,  om deze mensen tegen zichzelf of tegen de buitenwereld te beschermen. Dit kan tijdelijk zijn, maar ook voor altijd. De beschermingsbewindvoerder wordt door de rechtbank benoemd om deze bescherming te geven.

Aanmelding & Intake
Een aanvraag via onze dienstverlening begint met een schriftelijke of telefonische aanmelding. Na ontvangst van de aanmelding nemen we contact met u op om een afspraak in te plannen voor een kosteloos kennismakingsgesprek. Wanneer na dit gesprek de keuze wordt gemaakt voor bewindvoering, vindt er een intakegesprek plaats. In dat gesprek leggen we uit wat bewindvoering inhoudt, wat we voor u kunnen betekenen en hoe we het gaan aanpakken. Tijdens dit gesprek worden ook uw financiën volledig in kaart gebracht en leggen we gemaakte afspraken op papier vast. Tot slot dienen wij samen met u, middels een verzoekschrift, de aanvraag van onderbewinstelling in bij de rechtbank. Hiervoor worden de benodigde formulieren ingevuld, ondertekend en opgestuurd naar de rechtbank. Als er een zitting komt, gaan we uiteraard ook met u mee naar de rechtbank.

Uitvoering Bewind
Zodra de kantonrechter het verzoek tot bewindvoering heeft toegewezen start het bewind.
Er worden twee nieuwe rekeningen geopend te weten; een beheerrekening en een leefgeldrekening. Al uw inkomsten komen voortaan binnen op de beheerrekening. Hiervan worden de vaste lasten en eventueel de betalingsregelingen betaalt. Daarnaast wordt er wekelijks of maandelijks een afgesproken bedrag gestort op de leefgeldrekening, hier heeft u een bankpas van. Deze leefgeldrekening is bedoeld voor uw dagelijkse boodschappen.

Tijdens bewind kijken wij altijd naar of uw inkomsten en uitgaven in balans zijn en controleren we of u alle wettelijke regelingen, zoals bijzondere bijstand en toeslagen die voor u van toepassing zijn ook ontvangt. Indien dit niet het geval is, dan zorgen wij er voor dat dit alsnog gebeurt. We kijken ook voor welke andere regelingen u allemaal in aanmerking komt. Verder stemmen we uw uitgaven zoveel mogelijk af met uw inkomsten en kijken we of er aanpassingen dienen plaats te vinden in het bestedingspatroon.

Daarnaast informeren wij alle betrokken instanties en eventuele schuldeisers dat alle correspondentie en betalingen voortaan via Finjur Dienstverlening zullen lopen. Onze volledige werkwijze kan in een kennismakingsgesprek nader besproken worden.

Verantwoording aan de kantonrechter
Wij staan voor het beschermingsbewind onder toezicht van het kantongerecht. Dit betekent dat wij jaarlijks, middels de rekening & verantwoording, verantwoording afleggen aan de kantonrechter over uw financiële situatie. In deze verantwoording specificeren we al uw inkomsten en uitgaven. 

Waarom een bewindvoerder van Finjur Dienstverlening?
Bij ons kunt u rekenen op deskundig hulp en een goede bereikbaarheid. Wij denken in oplossingen en kijken altijd naar wat wel kan in plaats van wat er niet kan.

Heeft u vragen over de aanvraag of wilt u algemene informatie over beschermingsbewind, neemt u dan gerust contact met ons op

Contact