BUDGETBEHEER

Bubgetbeheer

De oplossing voor de stapels rekeningen en eventuele achterstanden
Wij zorgen er voor dat alles weer netjes en op tijd betaald wordt

Wat is budgetbeheer?

Budgetbeheer is een vrijwillige vorm van begeleiding voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het beheren van hun financiën. Het is een minder vergaande vorm van inkomensbeheer dan beschermingsbewind. In tegenstelling tot beschermingsbewind wordt budgetbeer ingesteld zonder tussenkomst van de kantonrechter.

Met budgetbeheer bieden wij administratieve hulp bij het beheer van uw inkomen. Samen met u kijken we naar uw inkomsten en uitgaven. Vervolgens maken we afspraken over welke betalingen we voor u gaan doen. Budgetbeheer wordt altijd uitgevoerd op basis van een persoonlijk budgetplan dat samen met u in goed overleg wordt samengesteld. Om budgetbeheer goed uit te kunnen voeren maken we gebruik van twee rekeningen: de beheer- en leefgeldrekening. Al uw inkomsten komen binnen op de beheerrekening. Van die rekening worden ook de afgesproken betalingen, door ons, gedaan. De leefgeldrekening is voor uw dagelijkse uitgaven.

Bij budgetbeheer werken we samen met u toe naar financiële stabiliteit en zelfstandigheid

Vormen van budgetbeheer

Voor budgetbeheer heeft u bij ons de keuze tussen twee verschillende budgetbeheerpakketten, gevarieerd van het betalen van alleen de primaire vaste lasten tot een totaalpakket op maat. De kosten voor budgetbeheer vindt u in de tarievenlijst.

1. Budgetbeheer Basis
Bij deze vorm worden de primaire vaste lasten, zoals huur/hypotheek, ziektekosten, aansprakelijkheidsverzekering en gas/water/licht, betaald via de beheerrekening. Het resterende bedrag wordt aan u overgemaakt op uw leefgeld rekening. Van het leefgeld dient u de kosten voor levensonderhoud zelf te voldoen evenals overige binnenkomende rekeningen en onvoorziene kosten. In deze variant wordt er dus niet gereserveerd voor jaarafrekeningen, gemeentelijke-of regionale belastingen en onvoorziene uitgaven. Het voordeel hiervan is dat u bij deze pakketvorm een grote mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid voor uw eigen financiën houdt.

2. Budgetbeheer Op Maat
Bij deze vorm wordt het budgetplan geheel op maat samengesteld. Dit betekent dat naast het betalen van de vaste lasten en het maken van reserveringen (voor bijvoorbeeld de jaarafrekeningen, gemeentelijke belastingen en onvoorziene uitgaven) ook uw eventuele schulden in kaart worden gebracht. In geval van schulden zal met de schuldeisers contact worden gezocht voor het treffen van passende betalingsregelingen. Daarnaast zal er wekelijks of maandelijks een bedrag aan leefgeld worden overgemaakt. De hoogte van uw leefgeld is afhankelijk van uw totale inkomen en totale uitgaven. Deze vorm van budgetbeheer wordt vaak ook gebruikt om de aanvraagperiode van beschermingsbewind bij het kantongerecht te overbruggen.

Welke vorm van budgetbeheer bij u past wordt, afhankelijk van uw situatie en problematiek, bepaald tijdens het intakegesprek. Verder adviseren wij u, bij iedere pakketvorm, over hoe u uw inkomsten kunt verruimen en uw uitgaven kunt verlagen.

Wij zorgen voor orde en rust in uw financiële situatie